Zakat

Zakat MEMANG DAHSYAT

Zakat merupakan amalan bagi setiap muslim dalam membantu kesejahterahaan umat.

Di Solopeduli, zakat 2,5% Anda telah membantu jutaan orang mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, santunan untuk yatim, dan masih banyak lagi.

Ayo zakat sekarang ke Solopeduli.

Zakat Sekarang

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.”

Perintah zakat terdapat dalam Firman Allah surah Al-Baqarah: 110

Rasulullah Saw pun bersabda, “Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan sedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana.”

(H.R. At-Thabrani)

Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib ditunaikan setiap muslim dikala menjelang hari raya Idul Fitri.

Harta yang dikeluarkan ialah makanan pokok di daerah masing-masing. Di Indonesia biasanya terukur dengan 2,7 Kg/ 3,5 liter beras.

"Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (iedul fitri)."

(Q.S. Al-A'la: 14-15)

Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat Maal adalah zakat dari kepemilikan harta seseorang. Zakat ini dibagi beberapa macam, di antaranya:

Zakat profesi
Zakat profesi wajib bagi setiap muslim apabila penghasilannya mencapai nishab Rp 5.200.000,-

Zakat Emas/Perhiasan
Zakat perhiasan wajib bagi setiap muslim sebanyak 2,5%/tahun jika hartanya mencapai 85 gram emas.

Zakat Tabungan/Deposito/Uang
Zakat tabungan/deposito/uang dalam hal ini wajib ditunaikan 2,5% /tahun apabila mencapai 85 gram emas.

Zakat Hadiah
Zakat hadiah wajib ditunaikan oleh penerima hadiah. Jika hadiahnya berupa komisi, maka dia wajib berzakat 10%, jika hadiahnya berupa hibah maka bisa dizakati 20%.

Zakat Perniagaan
Zakat perniagaan bisa ditunaikan 2,5% per tahun jika hartanya mencapai 85 gram emas.

Zakat Pertanian
Harta hasil pertanian wajib dizakati apabila hrta mencapai 653 Kg gabah/ 520 Kg beras. Jika memakai sistem irigasi, maka zakatnya hanya 5% dari harta seluruhnya. Namun, jika menggunakan sistem non-irigasi, maka zakatnya mencapai 10%.

Zakat Perusahaan
Perusahaan diharapkan mampu mengeluarkan zakat 2,5% per tahun jika hartanya mencapai 85 gram emas.

Zakat Penyewaan
Harta yang disewakan seperti rumah, kendaraan, kantor, ruko dan sebagainya wajib pula dizakati sebanyak 2.5% per tahun apabila harta tersebut mencapai 85 gram emas.

Zakat Peternakan
Zakat perternakan jika hartanya setara dengan 40 ekor kambing, dia wajib menzakati 1 ekor. Sama hal nya dengan ternak sapi yang menzakati 1 ekor sapi apabila peliharaannya mencapai 30 ekor sapi.