Konten Islami

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi" Surat Fatir (35): 29

Dari Abu Umamah ra. berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Bacalah Al-Quran! Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari Kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya (yang berpegang pada petunjuk-petunjuknya)." untuk menjelaskan segala sesuatu" (HR. Muslim)

Dari 'Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka nanti akan berkumpul bersama-sama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang kesulitan dan berat jika membaca Alqur'an maka ia mendapat dua pahala." (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah dimana mereka membaca Al-Quran serta mempelajari di antara mereka melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diberi ketenangan, dinaungi rahmat, serta disebut-sebut oleh Allah kepada Malaikat di sisiNya" (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban)